Kövesdi Andrea

Kövesdi Andrea

klinikai szakpszichológus, szimbólumterapeuta, egyetemi tanársegéd

A Semmelweis Egyetem, I.sz. Bókay Gyermekklinika, klinikai szakpszichológusa és a Károli Gáspár Református Egyetem, Fejlődéslélektan Tanszék egyetemi tanársegéde. Kutatási területe és doktori témája: a reziliencia, evészavarok, és a kamaszkor. Publikációiban foglalkozik a reziliencia és a krónikus betegségek összefüggéseivel, keresve a személyes erőforrások növelésének lehetőségét. Könyvfejezetben a gyermek- és kamaszkorosztály csoportdinamikai vonásait, agresszió kezelését, társszerzőként az evészavarok személyiségsajátosságait tárgyalja. A kamaszkorosztályban csoportokat vezet pszichodinamikus szemléletben, szimbólumterápiás eszközökkel. Gyakorlati munkájának része pár- és családterapeutaként a családi rendszer konfliktusainak kezelése.