Dr. Hárs Ágnes

Dr. Hárs Ágnes

közgazdász, a közgazdaságtudományok kandidátusa, vezető kutató,  Kopint-Tárki 

Fő kutatási témái a munkagazdaságtan, munkaerőpiac, a munkaerő kereslet és kínálat, munkaerő migráció, foglalkoztatáspolitika. Több más mellett, a migráció alakulását és szerkezetét, az atipikus munka értelmezését és változásait vizsgálta, a pénzügyi válság következményeinek csökkentésére kiírt hazai válságprogramok hatásértékelésének átfogó programját vezette. Nemzetközi szakértői csoportok magyar szakértőjeként vett részt számos EU szintű értékelési programban, és a CEDEFOP és az EUROFOUND projektjeiben.  Számos hazai és nemzetközi migrációs kutatás vagy munkacsoport vezetője, többek között a migráció magyarázatairól folytatott 10 országot átfogó európai összehasonlító kutatás, az Európa és Ázsia közötti migráció, a magyarországi elvándorlás magyarázata, így a munkaerőhiány és a kivándorlás vagy az orvos elvándorlás területén. Hazai és nemzetközi publikációi szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben jelentek meg. Tagja nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának, hazai és nemzetközi szakmai társaságoknak, hosszú évekig titkára az MTA Munkatudományi Bizottságának és jelenleg is alelnöke a Menedék Migránsokat Segítő Alapítványnak.