Az esemény időpontja:

2019-11-19 13:30:00

Győztes Stratégiák

Mit tanulhatsz egy sportvezetőtől, katonai stratégától és menedzsment gurutól?


Teljes ár: 19 900 Ft + áfa (bruttó: 24 855 Ft) | További kedvezmények

Nem törekedhetsz arra, hogy szeressenek, mert nem fog sikerülni, hacsak nem akarod, hogy az emberek megijedjenek tőled. Maradj valahol középen, hagyd hogy tiszteljenek, megbízzanak benned és korrektnek tartsanak.  Sir Alex Ferguson

A mai felgyorsult világban minden nap újfajta kihívásokkal találkoznak a vezetők, ez megköveteli a vezetői kompetenciáknak az élethosszig tartó fejlesztését. Ahhoz, hogy a változásokra azonnal lehessen reagálni, fontosak az agilis készségek és a kreativitás, de elengedhetetlen az új módszertanok adaptálása. Milyen új készségek elsajátítására van szüksége egy vezetőnek? Mit tanulhat egy sportvezetőtől, egy katonai stratégától és egy menedzsment gurutól? Milyen új módszertanokat tud beépíteni a vezetési gyakorlatába?


A szemináriumon három különböző vezetési módszertant mutatunk be:

Mit tanulhatunk egy 2500 évvel ezelőtt élt kínai hadvezér-írótól a kiszámíthatatlan és bizonytalan környezetről? Hogyan őrizzük meg cégünk versenyképességét és munkatársainkat a folyamatos változás közepette? Az első előadás a VUCA világról szól, pontosan arról, ami ma körülvesz bennünket.  Az előadásban elhangzott iránymutatással hatékony vezetővé válhatunk és jelentős változásokat indíthatunk el még a legbürokratikusabb szervezetekben is.

ELŐADÓ: Dr. Porkoláb Imre, a NATO stratégiai parancsnokának képviselője a Pentagonban


A második előadás Sir Alex Ferguson vezetési módszerén keresztül mutatja be a hatékony vezetői kommunikáció stratégiáját, amely a sportban és az üzleti életben egyaránt sikerre visz.  Mi kell ahhoz, hogy évtizedeken át a legjobbak között legyen a csapatunk? Sir Alex Ferguson 26 éven át vezette a Manchester United-et, hússzor lett bajnok a csapattal a Premier League-ben.  Akár egy céget irányítunk, akár egy osztályteremben tanítunk vagy egy kisebb csapattal dolgozunk, az előadás mindenképpen segíthet abban, hogy jobb vezetővé váljunk.

ELŐADÓ: Dr. Baranyai Attila, Master Trainer, Develor 


A harmadik előadás a Blanchard-féle helyzetfüggő vezetést mutatja be. Ken Blanchard, a világ egyik legtekintélyesebb vezetési  szakértője szerint a jövő sikerének záloga a magasabb szintű vezetés, amely nemesebb küldetéstudatra, a közjó szolgálatára és emberközpontú vezetői módszerekre épül. A profitszemlélet mellett hangsúlyt kell kapnia az etikus magatartásnak, a bizalomra és tiszteletre építő partnerségnek és kapcsolatépítésnek is. Az önös érdekeket szolgáló, a hatalomra és a félelemre építő vezetés helyett elsősorban magasabb szinten szolgáló vezetőkre van szükség.

ELŐADÓ: Czinege Andor, ügyvezető  Ad Sidera csoport


A napot egy esttanulmánnyal zárjuk, ami egy konkrét vállalati példán keresztül mutat be egy vezetési módszertant.

Program Program nyomtatása

13:00 13:30 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ

13:30 14:30 Decentralizált vezetés és döntéshozatal a permanens digitális forradalomban

Dr. Porkoláb Imre, Honvédelmi Minisztérium

14:30 15:30 IDŐKÉRÉS – A hatékony vezetői kommunikáció stratégiája a sportban és az üzleti életben

Dr. Baranyai Attila, Develor Zrt.

15:30 16:00 Szünet

16:00 17:00 Helyzetfüggő vezetés

Czinege Andor

17:00 17:30 Esettanulmány: Hatékony helyi vezetési struktúrák egy globális szervezetben– Nokia Budapest

dr. Eszes László, SEED Business School
Kurta Péter, Nokia Magyarország

Témák

Decentralizált vezetés és döntéshozatal a permanens digitális forradalomban

Dr. Porkoláb Imre, Honvédelmi Minisztérium 

A kiszámíthatatlan (VUCA) környezetben, a digitális transzformáció korában a vállalati vezetés, stratégia és a teljesítőképesség fenntartása egyre nehezebb feladatnak tűnik. A technológiai fejlődés egyre kézzelfoghatóbban befolyásolja az emberi gondolkodást és viselkedést, így a vállalati környezet a permanens átalakulás állapotába lépett. A jövőben a túlélés formulája eléggé egyértelmű: valaki vagy adaptálódik az egyre gyorsabb ütemben változó viszonyokhoz, vagy végérvényesen lemarad. Milyen módszereket tanulhatunk egy kétezer ötszáz évvel ezelőtt élt stratégától? Hogyan lehet a hatékonyságot megőrizni a szemléletmódunk átalakításával? Milyen mítoszoktól kell megszabadulnunk a tartós teljesítménynövekedés, a kreativitás és a szervezeti innováció beindítása érdekében? - Ezekre az égető, mindenkit foglalkoztató kérdésekre kaphatunk választ ebben az előadásban.


IDŐKÉRÉS – A hatékony vezetői kommunikáció stratégiája a sportban és az üzleti életben

Dr. Baranyai Attila, DEVELOR  

60 másodperc. Kézilabdában mindössze ennyi az időkérés. Háromszor egy percnyi lehetőség meccsenként az edző számára kritikus helyzetben lévő csapata felrázására, dinamizálására. Ennyi idő alatt kell megállítani a lavinát, kizökkenteni az ellenfelet ritmusából, rendet tenni a pályán lévők fejében: azaz elérni, hogy új erőre kapjon a csapat. Persze ezek mögött a sikeres egy percek mögött elképesztő mennyiségű edzésmunka, gyakorlás áll. Ahol nincs megfelelő stratégia, szegényes a taktikai repertoár és hiányzik a fegyelem, értéktelen még ez a hatvan másodperc is. 

Amikor egy edző aláírja a szerződését, nem tudja, mennyi ideig dolgozhat majd a csapatával, akárcsak egy vállalati vezető. Egyfajta vezetői sorsközösség ez. Mindkettőjüktől ugyanazt várják: a változások hatékony kezelését, az egyének és a csapat motiválását, jó döntéseket és felelősségvállalást a kritikus helyzetekben. Az előttünk álló hatvanszor 60 másodpercben a hatékony vezetői kommunikációba adunk bepillantást, azaz a hatékony vezetői motiváló beszéd és visszajelzés világába.  


Helyzetfüggő vezetés

Czinege Andor, Blanchard International Kft.

Magas fluktuáció, fokozódó ügyfél-elvárások, globális verseny: csak néhány példa, ami jelentősen megnövelte a stresszt a szervezet minden szintjén. Eközben kell a cégeket egy fenntartható fejlődési pályán tartanunk – ami csak akkor lehetséges, ha benne minden munkavállaló fejlődik. Hogyan tudjuk munkatársaink fejlesztését beintegrálni a napjainkba, amikor sem mi, sem ők nem érnek rá? A „Helyzetfüggő vezetés” egy egységes modellt, filozófiát és keretrendszert nyújt az emberek kibontakoztatásához; könnyen alkalmazható, és azonnali eredményeket hoz. Azon túl, hogy segít felkészíteni a csapatunkat a holnap kihívásaira, erősíti a dolgozói motivációt és elégedettséget, és megkönnyíti a delegálást, azaz a vezetők tehermentesítését is.


ESETTANULMÁNY


Hatékony helyi vezetési struktúrák egy globális szervezetben – Nokia Budapest

dr. Eszes László, SEED Business School / Kurta Péter, Nokia Magyarország

Mi történik, ha nem egy vezetőnk van, hanem csapatban vezetünk? Mi a leghatékonyabb vezetési stratégia egy globális technológiai cég helyi R&D központja számára? Hogyan lehet Budapestről a világ technológiai fejlődéséhez hozzájárulni, azt alakítani? Esettanulmányunkban elmeséljük, hogy mi a Nokia budapesti R&D szervezetének válasza ezekre a kérdésekre.


Előadók

Czinege Andor

Ad Sidera Csoport, ügyvezető - Blanchard International Kft.

23 éve foglalkozik vezetés- és szervezet-fejlesztéssel. 1993 óta, a Ken Blanchard Companies nemzetközi mestertrénereként 17 országban dolgozott összesen több, mint 10,000 vezetővel. Jelentősebb projektjei: A MOL felső-és középvezetői közül 500 fő képzése a 90-es években, a Nokia vezetőinek és belső trénereinek képzése, a Nokia-kultúra hatékony átültetése érdekében Nyugat-Európától Japánig, az American Express indiai szolgáltató központjaiban dolgozó vezetők felkészítése egy felhatalmazáson és delegáláson alapuló vezetési stílus bevezetésére, a Nestlé oroszországi felső- és középvezetői, valamint belső trénereinek képzése a Helyzetfüggő Vezetés területén. Nevéhez fűződik a „blended” (ötvözött) tréningtartás módszerének honosítása, miután azt számos külföldi országban már sikeresen alkalmazta. A módszer lényege: a hagyományos tantermi, és az interneten keresztül történő élő virtuális képzés ötvözése a gyorsabb készségfejlesztés és hatékonyabb gyakorlati átültetés érdekében.


Dr. Baranyai Attila


Master Trainer, DEVELOR Tanácsadó Zrt.

2003 óta több, mint 1.100 nap tréninget tartott. Kiemelt szakterülete az értékesítés, a vezetőfejlesztés és a nyilvános beszéd. Korábbiakban a DEVELOR nemzetközi központjának egyik vezetőjeként a szolgáltatások és a munkatársak fejlesztéséért felelt a hálózat 16 országában. A HVG szemináriumok, HR konferenciák elismert és közkedvelt előadója és moderátora, több szakkönyv lektora. Prezentációiban a humor és a tartalmas üzenetek remek párost alkotnak.


dr. Eszes László


SEED Business School

33 éve foglalkozik vezetéssel. Egyetemi oktatóként, kutatóként kezdte a pályáját, majd különböző iparágakban töltött be felsővezetői pozíciót: volt gyárigazgató, nagy FMCG cég globális stratégiai igazgatója Genfben, a T-Systems Magyarország stratégiai vezérigazgató helyettese. Vezetési tanácsadóként megalapította és vezette az A.T.Kearney magyarországi irodáját, megalapította és 9 éven át vezette a GROW Csoportot. Stratégia, változás- és transzformáció menedzsment területeken dolgozik számos országban felső vezetők tanácsadójaként, és emellett a SEED Business School oktatója.


dr. Porkoláb Imre


a NATO stratégiai parancsnokának képviselője a Pentagonban

Imre hivatásos katonaként közel harminc év hazai, illetve nemzetközi műveleti környezetben szerzett tapasztalattal rendelkezik a vezetőképzés és a stresszhelyzetekre történő felkészülés területén. A különleges műveleti képességfejlesztés kapcsán szerzett ismereteihez kapcsolódóan a hagyományostól eltérő vezetéselméletet és annak az üzleti életben való alkalmazhatóságát kutatja és rendszeresen publikál a témában.  Jelenleg a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság parancsnokának (SACT) képviselőjeként a Pentagonban dolgozik, ahol az amerikai egyesített vezérkarral, a Védelmi Minisztériummal, illetve a Washington DC-be települt kiemelt kutatóintézetekkel tartja a kapcsolatot. Célja, hogy támogassa a vezetőket az erőforrásaik tudatos kihasználásában, illetve fejlessze az emberek képességeit a hagyományostól eltérő vezetési módszerek és szervezeti formák alkalmazásában.


Kurta Péter


Nokia Magyarország

19 éve dolgozik a Nokiánál, jelenleg a budapesti Nokia R&D szenior vezetőségének tagja. Közel húsz éves pályafutása során számos pozíciót töltött be, mind szakértői, mind több száz emberért felelős klasszikus menedzseri feladatokkal. Több változásnak volt már a motorja, talán eddig legnagyobb ezek közül a kínai Csengdu városában létesített Nokia R&D site kiépítése volt, 3 év leforgása alatt. Péter kedveli az igényesen megalkotott mérnöki megoldásokat, legyenek azok otthon a kertjében, mint virágágyások, vagy épp a hivatásában egy sikeresen felépített szoftverfejlesztési programban.


Helyszín

BMC - Budapest Music Center
1093, Budapest, Mátyás utca 8.

Kapcsolódó kiadvány

Porkoláb Imre

A stratégia művészete

Szervezeti innováció kiszámíthatatlan üzleti környezetben - Szun-ce gondolatai alapján
Részletek

A szeminárium/konferencia részvételi díja: 19 900 Ft+áfa/fő A részvételi díj tartalmazza az eseményhez kapcsolódó könyv vagy egyéb kiadvány árát, valamint a vendéglátás díját is, mely közvetített szolgáltatás. Kedvezmények: HVG-klubkártya tulajdonosok: -25% Diákkedvezmény (kizárólag magánszemélyként vehető igénybe, és csak az igazolvány tulajdonosa jogosult a kedvezményre): -25% HVG Pártoló Tagság: -25% Csoportos részvétel: 5 fő jelentkezése esetén, 1 főnek ingyenes belépést biztosítunk. Minden további résztvevő esetén -20% kedvezményt adunk. (Csoportos jelentkezés esetén egy, összevont számlát állítunk ki.) A fent jelölt kedvezmények nem összevonhatók. Több kedvezmény esetén, a jelentkezők számára a legkedvezőbbet érvényesítjük. Regisztrációval és számlázással kapcsolatos kérdésekben, kérjük írjon a konferencia@hvg.hu címre. Cégre szabott, kihelyezett képzések szervezését is vállaljuk - bővebb információ kérése: konferencia@hvg.hu! Lemondás: Az eseményre való jelentkezés lemondása az esemény időpontja előtt legfeljebb 3 (három munkanappal, kizárólag írásban, a konferencia@hvg.hu e-mail címre eljuttatott levélben mondható le jogkövetkezmény nélkül. 3 (három) munkanapon belüli lemondás esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a szolgáltatónak megfizetni. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.


Szeretnél értesülni hasonló témájú rendezvényeinkről, early bird akciókról, kedvezményekről?

Igen, feliratkozom
Nem, talán majd máskor