Értesüljön azonnal a legfrissebb konferenciákról RSS-olvasójában!

Kedves Látogató!

Weboldalunk az Ön által használt Internet Explorer 6-ot nem támogatja.

A tartalom megtekintéséhez többek között Explorer 7,8 vagy Crome-t böngészőket tudja használni.

Ingyenesen letölthetők az alábbi linkről:

Amennyiben jelentkezni szeretne rendezvényünkre vagy egyéb kérdése van, kérjük, írjon a konferencia@hvg.hu e-mail címre!

Bookmark and Share

A Toyota-kata módszertana szerint az igazi előrelépést a folyamatos fejlesztés és alkalmazkodás szolgálja. Ez a lean módszertan az emberi erőforrás oldaláról vizsgálja a hatékonyságot és tökéletes eszköz munkatársaink ösztönzésére, így gyakorolva pozitív hatást gyártási folyamatainkra is.

A cél, hogy vezetőink és munkatársaink bevonásával, a kata folyamatos alkalmazásával sikeresen alkalmazkodjunk a világban történő külső és a szervezetben történő belső változásokhoz és így kiemelkedő eredményeket érjünk el.

A szeminárium során példákon keresztül mutatjuk be, milyen vezetői kompetenciáknak és gondolkodásmódnak köszönhető egy vállalat folyamatos fejlődése és alkalmazkodása. Egyszerű, interaktív módszereket ajánlunk, amelynek segítségével egyre inkább megközelíthetjük hosszú távú víziónkat.

(A "kata" japán szó a harcművészetekből ered, és olyan gyakorlatokat és módszereket jelent, amelyek mesterről tanítványra szállnak. A szónak azonban van még egy meghatározása, amely sokkal érdekesebb a vállalatok szempontjából: két dolog összhangjának fenntartása, vagy valaminek a szinkronizálása egy másik dologgal. Bár a körülmények mindig változnak, a vállalatoknak lehet sajátos módszerük, vagyis katájuk a kezelésükre.)


Kapcsolódó cikk:
Ha ön nem motivált...bővebben


Program

11:30 - 12:30 Regisztráció

I. Blokk

12:30 - 12:50 A folyamatfejlesztés múltja, a jelene, és egy lehetséges jövőkép
12:50 - 13:50 A fejlesztési kata: a célállapot problematikája és a jelenállapot meghatározása
13:50 - 14:10 Szerepek, feladatok és kihívások a fejlesztési folyamatban
14:10 - 14:30 A változás nélkülözhetetlen elemei - fókuszban az ember és a kultúra


14:30 - 15:00 KÁVÉSZÜNETII. Blokk

15:00 - 15:50 A coaching kata: a szemléletváltás, a hibázás és a tanulás szükségessége
15:50 - 16:20 A változás, az átalakulás támogatása, a kultúra és az egyén formálása
16:20 - 16:40 Saját kata kidolgozása


Kiknek ajánljuk
  • Cégvezetőknek (gazdasági-ipari ágazattól függetlenül)
  • Szolgáltató és gyártó vállalatok vezetőinek
  • Nagyvállalatok vezetőinek
  • Termelési vezetőknek
  • Folyamatfejlesztési vezetőknek és munkatársaknak


Témák
A folyamatfejlesztés múltja, a jelene, és egy lehetséges jövőkép
A lean-módszertan a hozzá fűzött nagy remények ellenére is sok esetben csak ígéret maradt. Számtalan szervezet alkalmazza ugyan, de jellemzően inkább eszközbevezető projektek során, nem szervezetfejlesztő célzattal. A valóban, tartósan sikeres alkalmazáshoz véleményünk szerint vissza kell lépni a „start mezőre" és újra átgondolni, mit akarunk elérni, miben akarunk fejlődni. Mert fejlődnünk kell, ez nem kérdés. A kata erre nyújt lehetőséget, ám csak olyan szervezetekben alkalmazható sikeresen, ahol készek a szemléletváltásra. Alkalmazásához ugyanis túl kell lépnünk azon, hogy a klasszikus menedzsment filozófiák megtartása mellett „katázunk” egy keveset. A Toyota-kata módszertana, természetesen a magyar és a multinacionális vállalatok saját vállalati kultúrájára szabva, bizonyos területeken (mint a problémamegoldás, kompetencia-fejlesztés, vezetés) egy teljesen új módszerként jellemezhető.

A fejlesztési kata: a célállapot problematikája és a jelenállapot meghatározása
A fejlesztési kata, mint a vállalatnál felmerült problémák megoldásának módja, néhány egyszerűnek tűnő lépésből áll: a célállapot-képzésből, a jelenállapot pontos feltérképezéséből és megértéséből, és a kettő között megjelenő akadályok leküzdéséből. Mivel egyszerűnek tűnnek, ezek a lépések könnyen elronthatók, ha nem szentelünk elegendő figyelmet az alkalmazott módszereknek és a velük elérni kívánt céloknak.
  • A célállapot minden esetben a vállalat jövőképe, illetve stratégiája alapján megfogalmazott, időben közeli, elérhető, de mégis kihívásokat tartalmazó állapot. Könnyen összekeverhető bizonyos konkrét eszközökkel, módszerekkel, ezért célszerű alaposan megfontolni, mit is értünk célállapot alatt.
  • A jelenállapot meghatározása a célállapot mellett egy adott probléma megoldásának kulcsa. Helytelenül megfogalmazott, a probléma kialakulásában a saját felelősséget fel nem ismerő jelenállapot leírás nem segíti hozzá a vállalatot a valódi okok feltárásához és ezen keresztül a probléma végleges megoldásához.
A két legfontosabb kérdésünk tehát: hogyan határozzuk meg a jelenállapotunk és tűzzük ki a megfelelő célt?

A változás nélkülözhetetlen elemei - fókuszban az ember és a kultúra
Hogyan lehet támogatni a Toyota Kata alapelveivel összhangban lévő szervezeti kultúra kialakítását, a lean-átalakulás és az ehhez szükséges szemléletmód és készségek kialakítását, fejlesztését? A válaszhoz sorra vesszük, milyen reakciókra számíthatunk a lean bevezetése során, ezeket a reakciókat hogyan érdemes kezelni, hogyan lehet a változáshoz szükséges szemléletváltást, valamint az új működéshez szükséges készségek fejlesztését elérni. Beszélünk még arról is, hogy milyen vezetési stílusra, egyéni és szervezeti szintű beavatkozásokra van szükség a változtatás támogatásához, motiválásához és milyen az emberi erőforrást érintő dilemmákkal találkozhatunk a folyamat során.


Szerepek, feladatok és kihívások a fejlesztési folyamatban
A kata alkalmazása a szervezet egyes szereplőitől a jelenlegitől lényegesen eltérő viselkedést, gondolkodást kíván. Bizonyos esetekben csak újra kell értelmeznünk régóta használt eszközeink alkalmazását, más esetekben viszont saját hozzáállásunk, szerepünk újraértékeléséről van szó.

A coaching kata: a szemléletváltás, a hibázás és a tanulás szükségessége
A coaching kata a vezetők eszköztárának, gondolkodásmódjának, szerepének újrahangolásáról szól. Mentorként a vezető aktívan vesz részt munkatársai kompetenciáinak fejlesztésében, miközben ő maga is folyamatosan fejlődik.A fejlesztési katával együtt alkalmazva a vállalat drasztikusan növelheti alkalmazkodó képességét, problémamegoldó és vezetési kompetenciáit, amivel javíthat versenyképességén, eredményességén.

A Toyota-kata alkalmazhatósága Magyarországon
Az előző részekben megismert, az egyes nemzeti kultúrákat jellemző tulajdonságokat saját vállaltunknál megvizsgálva, értékelve kell kialakítanunk saját katánkat. Figyelembe kell vennünk jelenállapotunk és az egyes célállapotok közötti lépések megtételéhez szükséges változásokat, azok nagyságát és irányát, az egyes generációkra (X, Y, Z) gyakorolt hatását, és vállalatunk terhelhetőségét is.

Saját kata kidolgozása
A saját kata kidolgozása nem egyszerűen egy program, amit ki kell hirdetnünk. A vezetőknek hitelesnek kell lenniük, aktívan részt kell venniük mind a fejlesztési, mint a coaching katában. Csak így tudnak példát mutatni és csak így tudják vállalatuk számára a saját katát kidolgozni és munkatársaikkal közösen sikeresen alkalmazni. Ezekhez a kezdő lépésekhez adunk támpontokat, gyakorlati segítséget.

Előadók
Gerákné dr. Krasz Katalin
Munka és szervezet szakpszichológus, egyetemi adjunktus

Katalin 2000 óta HR tanácsadóként, trénerként és szervezetfejlesztőként dolgozik kis-, közép- és nagyvállalatoknál, a közszféra és versenyszféra szervezeteiben egyaránt.
Munkáira jellemző a komplex megközelítés, a rendszerszemlélet és a testreszabott, a szervezeti célokhoz, stratégiához és kultúrához illeszkedő módszerek, programok és rendszerek kidolgozása.
Szervezeti diagnózis készítésével, szervezeti elégedettség, elkötelezettség és szervezeti kultúra vizsgálattal, valamint munkahelyi terhelő tényezők feltárásával foglalkozik. Szervezetfejlesztésen belül elsősorban HR rendszereket alakít ki és vezet be (kiválasztási, teljesítményértékelési, képzési rendszer), valamint stratégatervező workshopokat, vezetőfejlesztő programokat és készségfejlesztő tréningeket tart. Szakmai tudását, tapasztalatait konferenciákon, egyetemi, céges oktatásokon, nyílt képzéseken, tréningeken osztja meg.
Rendszeresen publikál emberi erőforrás menedzsmenttel és szervezetfejlesztéssel, kapcsolatos témákban. Szervezeti tanácsadók, munka és szervezetpszichológusok számára szakmai és módszer specifikus továbbképzéseket szervez és vezet.
Kosztolányi János
Gemba Csoport-Innolog Solutions, vezető lean-tanácsadó, tréner

A Lean szótár, és számos egyéb szakmai kiadvány szerzője, lektora, kiadója, konferenciák rendszeres előadója. A BME Lean szakmérnök képzésének szakmai vezetője. Trénerként, tanácsadóként is a kompetenciafejlesztésben hisz, nem a problémamegoldásban. Vallja, hogy a sikerek eléréséhez az első lépés gondolkodásunk és módszereink megváltoztatása.
Kővári Róbert
Gemba Csoport, folyamatos fejlesztés evangélista

A Gemba Csoport alapítója, lean-blogger. Szolgáltató folyamatok tervezésének, üzemeltetésének és folyamatos fejlesztésének a szakértője, a fenntartható fejlődés elkötelezett híve. A rendszerszemléletű fejlesztést helyezi előtérbe, amelyben az egyes folyamatok optimalizálása mellett a szervezetek és a bennük dolgozó vezetők és munkatársak folyamatos fejlődését tartja szükségesnek. Több mint 20 évnyi multinacionális vállalatoknál (Suzuki, Audi) szerzett tapasztalat segíti munkája során.
Helyszín és időpont

Budapest Music Center

1093 Budapest, Mátyás u. 8.

2016. február. 10. 12.30


Kapcsolódó kiadvány

Mike Rother
Toyota-kata

Bővebben

Részvételi feltételek

A szeminárium/konferencia részvételi díja 34900 Ft + 27% áfa/fő

A részvételi díj tartalmazza az eseményhez kapcsolódó könyv vagy egyéb kiadvány árát, valamint a vendéglátás díját is.

Kedvezmények:
  • HVG-klubkártya tulajdonosok: -20%
  • Diákkedvezmény: -20%
  • Csoportos részvétel: 5 fő jelentkezése esetén, 1 főnek ingyenes belépést biztosítunk. Minden további résztvevő esetén -25% kedvezményt adunk. (Csoportos jelentkezés esetén egy, összevont számlát állítunk ki.)

A kedvezmények nem összevonhatók. Több kedvezmény esetén, a jelentkezők számára a legkedvezőbbet érvényesítjük.

Regisztrációval és számlázással kapcsolatos kérdésekben, kérjük írjon a konferencia@hvg.hu címre.

Cégre szabott, kihelyezett képzések szervezését is vállaljuk.
Kérdéseivel forduljon Deli Diához (d.deli@hvg.hu)!

Lemondás:
Az eseményre való jelentkezés lemondása az esemény időpontja előtt legfeljebb 3 (három munkanappal, kizárólag írásban, a konferencia@hvg.hu e-mail címre eljuttatott levélben mondható le jogkövetkezmény nélkül. 3 (három) munkanapon belüli lemondás esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a szolgáltatónak megfizetni.


A programváltoztatás jogát fenntartjuk!