Értesüljön azonnal a legfrissebb konferenciákról RSS-olvasójában!

Kedves Látogató!

Weboldalunk az Ön által használt Internet Explorer 6-ot nem támogatja.

A tartalom megtekintéséhez többek között Explorer 7,8 vagy Crome-t böngészőket tudja használni.

Ingyenesen letölthetők az alábbi linkről:

Amennyiben jelentkezni szeretne rendezvényünkre vagy egyéb kérdése van, kérjük, írjon a konferencia@hvg.hu e-mail címre!

Bookmark and Share

A Toyota-kata módszertana szerint az igazi előrelépést a folyamatos fejlesztés és alkalmazkodás szolgálja. Ez a lean módszertan az emberi erőforrás oldaláról vizsgálja a hatékonyságot és tökéletes eszköz munkatársaink ösztönzésér így gyakorolva pozitív hatást gyártási folyamatainkra is.

A cél, hogy vezetőink és munkatársaink bevonásával, a kata folyamatos alkalmazásával sikeresen alkalmazkodjunk a világban történő külső és a szervezetben történő belső változásokhoz és így kiemelkedő eredményeket érjünk el.

A szeminárium során példákon keresztül mutatjuk be, milyen vezetői kompetenciáknak és gondolkodásmódnak köszönhető egy vállalat folyamatos fejlődése és alkalmazkodása. Egyszerű, interaktív módszereket ajánlunk, amelynek segítségével egyre inkább megközelíthetjük hosszú távú víziónkat.

(A "kata" japán szó a harcművészetekből ered, és olyan gyakorlatokat és módszereket jelent, amelyek mesterről tanítványra szállnak. A szónak azonban van még egy meghatározása, amely sokkal érdekesebb a vállalatok szempontjából: két dolog összhangjának fenntartása, vagy valaminek a szinkronizálása egy másik dologgal. Bár a körülmények mindig változnak, a vállalatoknak lehet sajátos módszerük, vagyis katájuk a kezelésükre.)


Program

11:30 - 12:30 Regisztráció

I. Blokk

12:30 - 12:50 A folyamatfejlesztés múltja, a jelene, és egy lehetséges jövőkép
12:50 - 13:50 A fejlesztési kata: a célállapot problematikája és a jelenállapot meghatározása
13:50 - 14:10 A kultúra szerepe a célállapot és a jelenállapot meghatározásakor
14:10 - 14:30 Szerepek, feladatok és kihívások a fejlesztési folyamatban


14:30 - 15:00 KÁVÉSZÜNETII. Blokk

15:00 - 15:50 A coaching kata: a szemléletváltás, a hibázás és a tanulás szükségessége
15:50 - 16:20 A Toyota-kata alkalmazhatósága Magyarországon
16:20 - 16:40 Saját kata kidolgozása


Kiknek ajánljuk
  • Cégvezetőknek (gazdasági-ipari ágazattól függetlenül), 
  • Szolgáltató és gyártó vállalatok vezetőinek,
  • Nagyvállalatok vezetőinek, 
  • Termelési vezetőknek, 
  • Folyamatfejlesztési vezetőknek és munkatársaknak


Témák
A folyamatfejlesztés múltja, a jelene, és egy lehetséges jövőkép
A lean módszertan a hozzá fűzött nagy remények ellenére is sok esetben csak ígéret maradt. Számtalan szervezet alkalmazza ugyan, de jellemzően inkább eszközbevezető projektek során, nem szervezetfejlesztő célzattal. A valóban, tartósan sikeres alkalmazáshoz véleményünk szerint vissza kell lépni a „start mezőre" és újra átgondolni, mit akarunk elérni, miben akarunk fejlődni. Mert fejlődnünk kell, ez nem kérdés. A kata erre nyújt lehetőséget, ám csak olyan szervezetekben alkalmazható sikeresen, ahol készek a szemléletváltásra .  Alkalmazásához ugyanis túl kell lépnünk azon, hogy a klasszikus menedzsment filozófiák megtartása mellett „katázunk” egy keveset. A Toyota-kata módszertana, természetesen a magyar és a multinacionális vállalatok saját vállalati kultúrájára szabva, bizonyos területeken (mint a problémamegoldás, kompetencia fejlesztés, vezetés) egy teljesen új módszerként jellemezhető.

A fejlesztési kata: a célállapot problematikája és a jelenállapot meghatározása
A fejlesztési kata, mint a vállalatnál felmerült problémák megoldásának módja, néhány egyszerűnek tűnő lépésből áll: a célállapot képzésből, a jelenállapot pontos feltérképezéséből és megértéséből és a kettő között megjelenő akadályok leküzdéséből. Mivel egyszerűnek tűnnek, ezek a lépések könnyen elronthatók, ha nem szentelünk elegendő figyelmet az alkalmazott módszereknek és a velük elérni kívánt céloknak. 
  • A célállapot minden esetben a vállalat jövőképe illetve stratégiája alapján megfogalmazott, időben közeli, elérhető, de mégis kihívásokat tartalmazó állapot. Könnyen összekeverhető bizonyos konkrét eszközökkel, módszerekkel, ezért célszerű alaposan megfontolni, mit is értünk célállapot alatt.
  • A jelenállapot meghatározása a célállapot mellett egy adott probléma megoldásának kulcsa. Helytelenül megfogalmazott, a probléma kialakulásában a saját felelősséget fel nem ismerő jelenállapot leírás nem segíti hozzá a vállalatot a valódi okok feltárásához és ezen keresztül a probléma végleges megoldásához.
A két legfontosabb kérdésünk tehát: hogyan határozzuk meg a jelenállapotunk és tűzzük ki a megfelelő célt?

A kultúra szerepe a célállapot és a jelenállapot meghatározásakor
A Toyota-kata nem kizárólag problémamegoldó eszköz, hanem a vállalati kultúrát fejlesztő módszer is egyben. A sikeres alkalmazás érdekében tisztában kell lennünk nemzeti és vállalati kultúránk jellemzőivel, a kultúrák között jelentkező egyes különbségekkel. A feltárt jellemzőket figyelembe kell venni a vállalatunkra jellemző kata módszer kidolgozásánál és annak alkalmazása közben. Elengedhetetlen tehát, hogy a saját kata alkalmazása több célállapot meghatározásával tartson majd a jelenállapotból a meghatározott vállalati jövőkép felé.

Szerepek, feladatok és kihívások a fejlesztési folyamatban
A kata alkalmazása a szervezet egyes szereplőitől a jelenlegitől lényegesen eltérő viselkedést, gondolkodást kíván. Bizonyos esetekben csak újra kell értelmeznünk régóta használt eszközeink alkalmazását, más esetekben viszont saját hozzáállásunk, szerepünk újraértékeléséről van szó.

A coaching kata: a szemléletváltás, a hibázás és a tanulás szükségessége
A coaching kata a vezetők eszköztárának, gondolkodásmódjának, szerepének újrahangolásáról szól. Mentorként a vezető aktívan vesz részt munkatársai kompetenciáinak fejlesztésében, miközben ő maga is folyamatosan fejlődik. A fejlesztési katával együtt alkalmazva a vállalat drasztikusan növelheti alkalmazkodó képességét, problémamegoldó és vezetési kompetenciáit, amivel javíthat versenyképességén, eredményességén.

A Toyota-kata alkalmazhatósága Magyarországon
Az előző részekben megismert, az egyes nemzeti kultúrákat jellemző tulajdonságokat saját vállaltunknál megvizsgálva, értékelve kell kialakítanunk saját katánkat. Figyelembe kell vennünk jelenállapotunk és az egyes célállapotok közötti lépések megtételéhez szükséges változásokat, azok nagyságát és irányát, az egyes generációkra (X, Y, Z) gyakorolt hatását, és vállalatunk terhelhetőségét is.

Saját kata kidolgozása
A saját kata kidolgozása nem egyszerűen egy program, amit ki kell hirdetnünk. A vezetőknek hitelesnek kell lenniük, aktívan részt kell venniük mind a fejlesztési, mint a coaching katában. Csak így tudnak példát mutatni és csak így tudják vállalatuk számára a saját katát kidolgozni és munkatársaikkal közösen sikeresen alkalmazni. Ezekhez a kezdő lépésekhez adunk támpontokat, gyakorlati segítséget.

Előadók

Kiss Aranka
Self Development Kft., szervezet szakpszichológus, coach, tréner

Korai munkáit a kiskorúak szociális készségfejlesztése és az ezzel kapcsolatos csoportdinamikai vizsgálatok jelentették. Ennek mentén került kapcsolatba a trénerkedéssel. Később szervezetfejlesztési projekteket vezetett. Vizsgálta a személy-szervezet közötti megfelelést, valamint a vezetői megbízhatóság témakörét. A karrier tanácsadás és a coaching a fentiek módszertani megközelítése miatt kerültek be tanácsadói profiljába. Jelenleg is átfogó szervezetfejlesztési projekteket vezet multinacionális és nagyobb magyar szervezeteknél, sok esetben szorosan együttműködve más hatékonyságfejlesztő módszertan tanácsadó csapatával.
Kosztolányi János
Gemba Csoport-Kaizen Pro Kft., vezető lean tanácsadó, tréner

A Lean szótár, és számos egyéb szakmai kiadvány szerzője, lektora, kiadója, konferenciák rendszeres előadója. A BME Lean szakmérnök képzésének szakmai vezetője. Trénerként, tanácsadóként is a kompetenciafejlesztésben hisz, nem a problémamegoldásban. Vallja, hogy a sikerek eléréséhez az első lépés gondolkodásunk és módszereink megváltoztatása.
Kővári Róbert
Gemba Csoport, folyamatos fejlesztés evangélista

A Gemba Csoport alapítója, lean blogger. Szolgáltató folyamatok tervezésének, üzemeltetésének és folyamatos fejlesztésének a szakértője, a fenntartható fejlődés elkötelezett híve. A rendszerszemléletű fejlesztést helyezi előtérbe, amelyben az egyes folyamatok optimalizálása mellett a szervezetek és a bennük dolgozó vezetők és munkatársak folyamatos fejlődését tartja szükségesnek. Több mint 20 év multinacionális vállalatoknál (Suzuki, Audi) szerzett tapasztalat segíti munkája során.
Vincze Mihály
Self Development Kft., coach, tréner

Korábban multinacionális pénzügyi vállalatoknál dolgozott értékesítési és oktatási területen vezetőként. Később projektvezetőként és tanácsadóként folytatta pályafutását a HR szolgáltatási szektorban. Fő tevékenységei között szerepel különböző készségfejlesztési és csapatépítő tréningek összeállítása és vezetése, coaching, hatékonyságfejlesztési workshopok (probléma feltárás, stratégia kialakítás) vezetése, illetve speciális tréningek összeállítása, vezetése.
Helyszín és időpont

Aquincum Hotel Budapest

1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 94.

2015. március. 25. 12.30


Kapcsolódó kiadvány

Mike Rother
Toyota-kata

Bővebben

Részvételi feltételek

A szeminárium/konferencia részvételi díja 29900 Ft + 27% áfa/fő

A részvételi díj tartalmazza az eseményhez kapcsolódó könyv vagy egyéb kiadvány árát, valamint a vendéglátás díját is.

Kedvezmények:
  • HVG-klubkártya tulajdonosok: -20%
  • Diákkedvezmény: -20%
  • Csoportos részvétel: 5 fő jelentkezése esetén, 1 főnek ingyenes belépést biztosítunk. Minden további résztvevő esetén -25% kedvezményt adunk. (Csoportos jelentkezés esetén egy, összevont számlát állítunk ki.)

A kedvezmények nem összevonhatók. Több kedvezmény esetén, a jelentkezők számára a legkedvezőbbet érvényesítjük.

Regisztrációval és számlázással kapcsolatos kérdésekben, kérjük írjon a konferencia@hvg.hu címre.

Cégre szabott, kihelyezett képzések szervezését is vállaljuk.
Kérdéseivel forduljon Deli Diához (d.deli@hvg.hu)!

Lemondás:
Az eseményre való jelentkezés lemondása az esemény időpontja előtt legfeljebb 3 (három munkanappal, kizárólag írásban, a konferencia@hvg.hu e-mail címre eljuttatott levélben mondható le jogkövetkezmény nélkül. 3 (három) munkanapon belüli lemondás esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a szolgáltatónak megfizetni.


A programváltoztatás jogát fenntartjuk!