Értesüljön azonnal a legfrissebb konferenciákról RSS-olvasójában!

Kedves Látogató!

Weboldalunk az Ön által használt Internet Explorer 6-ot nem támogatja.

A tartalom megtekintéséhez többek között Explorer 7,8 vagy Crome-t böngészőket tudja használni.

Ingyenesen letölthetők az alábbi linkről:

Amennyiben jelentkezni szeretne rendezvényünkre vagy egyéb kérdése van, kérjük, írjon a konferencia@hvg.hu e-mail címre!

Bookmark and Share

Hogyan lehet sikeres egy magyar cég az exportpiacokon?
Tájékozódjon az exportlehetőségekről a téma elismert szakértőinek tolmácsolásában!Program


08:30 - 09:30 Regisztráció

09:30 - 09:35 Megnyitó - Csabai Károly, HVG Pénzügyek rovat, rovatvezető

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

9:35 - 10:05 Világgazdasági kitekintés: a magyar export főbb piacain - Bod Péter Ákos, egyetemi tanár

10:05 - 10:35 Gazdaságdiplomácia az exportösztönzés szolgálatában - Dr. Szabó László, külügyminiszter-helyettes, parlamenti államtitkár

10:35 - 11:05 A keleti nyitás, avagy a kereskedőházak szerepe a magyar kivitelben
 - dr. Kerekes György, Magyar Nemzeti Kereskedőház

11:05 - 11:25 A magyar vállalkozások esélyei a német piacon - Balogh Ilona, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, ügyvezető–igazgató helyettes

11:25 - 11:45 A kis és középvállalkozások pályázati lehetőségei a 2014-2020 között - Trombitás Zoltán, ERSTE Bank, EU Iroda vezető11:45 - 12:45 SZÜNETFORRÁSGAZDÁLKODÁS

12:45 - 13:05 Az Exportélénkítési Hitelprogram – versenyképes megoldások - dr. Szabó László, EXIM Bank, igazgató- bankkapcsolatok és refinanszírozás

13:05 - 13:25 Susztermatt az exportban, avagy, mi az a négy lépés, ami a sikerhez kell? - Kárpáti Gábor, Coface, Countrymanager

13:25 - 13:55 - Devizakockázatok kezelése vállalati szemszögből - Gerebenics Máté, Deloitte, projektmenedzser, tanácsadó

13:55 - 14:25 Az exportképes KKV receptje - finanszírozási megoldások - kerekasztal
Résztvevők: Kálmán László, Erste Bank, KKV üzletág vezető / dr. Szabó László, EXIM Bank, igazgató / Póka Valentin, Coface, kereskedelmi igazgató / Raskó György, agrárközgazdász
Moderátor: Csabai Károly, HVG hetilap pénzügyi és befektetési rovatának szerkesztője14:25 - 14:50 SZÜNETESETTANULMÁNYOK, BEST PRACTICE

14:50 - 15:10 Hogyan lehet magyar agrártermékekkel kereskedni? Ismerd meg vevőidet - Raskó György, agrárközgazdász

15:10 - 15:30 Élelmiszeripari esettanulmány - Buszlai István, Marillen Kft.,

15:30 - 15:50 A Prezi story - Budapestről a világba - Faix Csaba, Prezi.com

15:50 - 16:10 Az Általértől Szingapúrig, avagy hogyan lesz egy bányavállalat multiknak szállító gépgyár - Sólyom Ferenc, ASG Kft.

16:10 VégeTémák

Világgazdasági kitekintés: a magyar export főbb piacain várható tendenciák - Bod Péter Ákos, egyetemi tanár
A világ nagy gazdasági erőközpontjaiban, valamint a csatlakozó térségekben a 2008-as válság óta a termékek, szolgáltatások és pénzek áramlásában nagy jelentőségű változások zajlottak le. Európában és azon belül a kelet-közép-európai térségben a külpiaci alkalmazkodásnak többféle pályáját láthattuk; érdemes ezek tapasztalatait megismernünk. Az előadó áttekintést ad a magyar gazdaság meglévő és reménybeli exportpiacainak kilátásairól, és kitér a gazdasági és geo-politikai kockázati tényezőkre.

Gazdaságdiplomácia az exportösztönzés szolgálatában - dr. Szabó László, külügyminiszter-helyettes
Magyarország rendkívül nyitott gazdaság, ennek előnye a magas nettó export, amely a GDP-növekedésünk egyik legfontosabb motorja. Az új integrált külgazdasági irányvonal kiemelt célja, hogy több lábra állítva a magyar külgazdaságot csökkentse az ország külső kiszolgáltatottságát, a jelenleg exportképes magyar kkv-k számának kibővítésével növelje az export hazai hozzáadott értékét, hozzájárulva ezzel a kormány munkahelyteremtő-céljainak eléréséhez. Az előadás során bemutatásra kerül az új külgazdasági intézményi struktúra, a kormányzat külgazdaság-politikai céljai, és az állami exportösztönzés eszközei.

A magyar vállalkozások esélyei a német piacon – A sikerhez szükséges feltételek - Balogh Ilona, Német Kereskedelmi Kamara
Magyarország első számú gazdasági partnere az Európai Unió legerősebb országa, Németország. Németország ideális piaci és gazdasági környezetet kínál azon magyar vállalkozások számára, amelyek, piacbővítési, vagy más  egyéb céllal  jelen szeretnének lenni ezen a jól működő, nagy lehetőségeket nyújtó piacon. A német piac meghódítása azonban számos buktót is rejt, melyeket érdemes a marketingstratégia kialakításakor figyelembe venni. Ehhez nyújt néhány hasznos információt és gyakorlati segítséget az előadás.

A kis és középvállalkozások pályázati lehetőségei a 2014-2020 között - Hogyan jussunk könnyen és egyszerűen támogatásokhoz finanszírozó bankunk segítségével? - Trombitás Zoltán, ERSTE Bank
Szinte nincs olyan fejlesztési elképzelése a termelő és feldolgozóiparban tevékenykedő kis és középvállalkozásoknak, mely ne lenne támogatható az Európai Unió 2014-2020-as jelenlegi és várható pályázati kiírásai által. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatai támogatják kkv-k gép és technológia beszerzését, telephelyfejlesztési elképzeléseit, vállalatok alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenységét, energetikai fejlesztéseket, s nem utolsósorban a  külpiaci megjelenést. A prezentáció áttekintést nyújt az exportpiacra termelő és exportpiacokat megcélzó kis és középvállalkozások számára elérhető  vissza nem térítendő források megszerzésének feltételeiről, valamint a Erste Bank pályázati tanácsadói szolgáltatásairól.

Az Exportélénkítési Hitelprogram – versenyképes megoldások - dr. Szabó László, EXIM bank
A legtöbb exportáló, illetve exportálni szándékozó vállalat életében komoly finanszírozási kérdéseket vet fel a külföldi terjeszkedés: honnan lesz elegendő likviditásunk a kapacitásbővüléshez szükséges új gyártósor megvételére?  Mit tehetünk, ha lenne külföldi vevőnk, de az nem, vagy csak halasztott fizetéssel tud a termékeinkért fizetni? Részesülhetünk-e kedvezményes exportfinanszírozásból, ha egy exportra termelő vállalat közvetlen beszállítói vagyunk? Hogyan kezelhetjük a politikailag vagy gazdaságilag kockázatosabb országok vállalataival való kereskedelem rizikóit? Kihez fordulhatunk, ha kedvezményes kamatozású exporthitelt szeretnénk felvenni? 
Ebben az előadásban az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ.

Susztermatt az exportban, avagy, mi az a négy lépés, ami a sikerhez kell? - Kárpáti Gábor, Coface
Az üzlet mindig is hasonlított egy nagy sakkjátszmához, akár belföldi, akár külpiaci ügyletekről volt szó. Aki gyakorlott játékos, az tudja, hogy egy jól megválasztott stratégia már akkor eldöntheti egy parti kimenetelét, amikor még csak az első lépéseket tesszük meg. Ha nyerni akarunk, akkor minden megmozdulásunkat előre meg kell tervezni. Ez az előadás azt mutatja be, hogy hogyan működik mindez a kereskedelem területén, hogyan építhetünk fel egy hatékony credit management rendszert, és hogyan nyerjük meg a játszmát.

Devizakockázatok kezelése vállalati szemszögből - Gerebenics Máté, Deloitte
A turbulensen változó gazdasági környezet hatására megnövekedett a pénz- és tőkepiacok volatilitása, megnehezítve a vállalati eredményesség kiszámíthatóságát. Nem magyar sajátosságról van szó, a vállalatok gazdálkodásában az egész világon kiemelkedő hangsúlyt kap a kockázatok mérséklésére irányuló pénzügyi optimalizációs tevékenység. Ennek következtében egyre nagyobb jelentősége van a piaci kockázatok időben történő azonosításának, mérésének, és körültekintő kezelésének. Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatja be a piaci kockázatmenedzsment aspektusait és nyújt útmutatást számottevő külkereskedelmi forgalommal rendelkező, deviza-, árupiaci és / vagy kitettséget futó vállalatok számára.

Hogyan lehet magyar agrártermékekkel kereskedni? Ismerd meg vevőidet! - Raskó György
Hogyan kereskedjünk mezőgazdasági nyersanyaggal,feldolgozott élelmiszerrel és niche termékekkel? Hol és mikor fontos a márkanév management? Piac-építési stratégiák keletre és nyugatra.

Kényszervállalkozásból üzleti siker - egy gyümölcsfeldolgozó vállalat belépése a külföldi piacokra - Buszlai István
Hogyan válik egy termelőszövetkezeti gyökerekkel rendelkező gyümölcsfeldolgozó az anyagi ellehetetlenülés után tudatosan felépített „kényszervállalkozássá” majd sikeres üzletté? Milyen buktatókon, nehezítő és segítő tényezőkön át vezet az út a külföldi piacokra? Mik a szektor sajátosságai, hogyan hatott és hat ma az EU-s csatlakozás a vállalkozás életére? Előadásában a fenti kérdésekre adja meg válaszait Buszlai István. 

A Prezi story - Budapestről a világba - Faix Csaba, Prezi.com
Csaba előadásában arról beszél, hogyan sikerült a Prezinek 5 év alatt jelentős szereplővé válni egy olyan piacon, amit korábban szinte kizárólag két cég uralt? Hogyan lehet Budapestről útjára indítani és vezetni egy világszerte ismert céget, amelyenek a világ 190 országából összesen több mint 50 millió felhasználója van.

Az Általértől Szingapúrig - Sólyom Ferenc, ASG Kft.

Hogyan szervezi ki központi műhelyét, és keres piacot Európában egy válságban lévő bánya? Hogyan tanulja mindeközben a külkereskedelmet, az exportot és alakul együtt a meghatározó vevőinek igényeivel, piacaik hullámzásával? Hogyan válik ez a bánya mára 3.5 milliárd forgalmú, döntően exportra dolgozó, független, privatizált gépgyár előkelő vevő körrel, sokrétű tapasztalatokkal?


Előadók
Balogh Ilona
Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara,  ügyvezető–igazgató helyettes
Üzemgazdász és stratégiai marketing szakirányon végzett közgazdász. Több mint 15 éve foglalkozik német és magyar vállalatok piacrajutásának előkészítésével és a német –magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésével. A Német –Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamaránál 2003 óta tölt be vezető funkciót.
Bod Péter Ákos
egyetemi tanár
Bod Péter Ákos az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Ipari és kereskedelmi miniszterként (1990-1991) majd az MNB elnökeként (1991-1995) gazdaságpolitikai döntéshozó volt, majd három éven át a londoni EBRD igazgatótanácsának tagjaként a KKE-térség beruházási ügyeivel foglalkozott. Azóta egyetemi oktató, kutató, több társaság vezető testületének tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke.
Buszlai István
Marillen kft., ügyvezető
A műszaki főiskola elvégzése után a helyi mezőgazdasági szövetkezetben helyezkedett el. Itt tanulta meg, hogyan működik a felülről irányított „demokrácia”, és itt kapott teret és késztetést az önálló munkára, kreativitásra is. Műszaki beosztásokban dolgozott, majd a teljes gyümölcsfeldolgozó üzem irányítása maradt rá, ahol felépítette az üzem tevékenységét. A szövetkezet anyagi ellehetetlenülése miatt kényszervállalkozásként indította a Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft.-t, ahol 1993 óta tevékenykedik „megpróbáltatásokkal, de eddig sikerrel”.
Faix Csaba
Prezi.com, kommunikációs vezető
Csaba a Prezi Európáért, Ázsiáért és Ausztráliáért felelős kommunikációs vezetője. Korábban közel egy évtizeden keresztül a Tv2 riportere volt. Társalapítója és kreatív vezetője a Prompt Media nevű tréning és tanácsadó cégnek. Az ELTE-n televíziós újságírást tanított.
Gerebenics Máté, CFA
Projektmenedzser, Tanácsadás, Deloitte
Gerebenics Máté a Deloitte Tanácsadás üzletágának senior munkatársa. Deloitte-hoz való csatlakozását megelőzően vállalati likviditáskezelés, integrált vállalati kockázatkezelés és vállalati stratégia-alkotás területeken szerzett tapasztalatot. Máté diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi Befektetéselemző és Kockázatkezelő főszakirányán szerezte, ezen felül Chartered Financial Analyst képesítéssel rendelkezik. Szakterületei közé tartozik az kockázatkezelési stratégia kialakítása, kockázatok mérése és kezelése, pénzügyi modellezés, treasury folyamatok hatékonyságának javítása.
Kálmán László
ERSTE Bank, KKV Igazgatóság vezetője
A Külkereskedelmi Főiskola elvégzése után a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász oklevelet. Karrierjét a Daewoo és az ABN Amro Banknál kezdte 1992-ben, majd az ING Bankhoz került, ahol főosztályvezetőként nemzetközi és helyi nagyvállalatok kiszolgálásával foglalkozott öt éven át. Innen 1998-ban ismét az ABN Amro Bankhoz igazolt, ahol a Vállalati Termékmenedzsment vezetőjeként részt vett a K&H Bankba történő beolvadás előkészítésében és menedzselésében, majd 2003-ig a K&H Bank Vállalati Hálózat Igazgatóságának vezetője volt. 2003-ban az OTP Bank hoz igazolt, ahol a Retail Divízión belül négy évig a Fogyasztási Hitelezési, majd újabb négy évig a Mikro- és Kisvállalati üzletágat vezette. Az ERSTE Bank KKV Igazgatóságának vezetői feladatait 2011 óta látja el.
Kárpáti Gábor
Coface, countrymanager
Szakmai pályafutását az Euler-Hermes cégnél kezdte még 2002-ben. 2005-ben a Coface akkori igazgatója, Mikael C. Szabo hívására váltott, és kezdte meg új pozíciójában, értékesítési vezetőként a hitelbiztosítás értékesítéséhez, valamint annak teljes támogatásához szükséges operációs csapat felépítését. 2010 júliusában átvette a Coface magyarországi cégeinek irányítását. Vezetése alatt, az elmúlt négy év során a Coface hitelbiztosítási üzletága háromszorosára növekedett az értékesített szerződéseket tekintve, ezzel párhuzamosan pedig a biztosítók működését objektíven tükröző kárhányad mutatók is stabil, tervezhető szinten maradtak. Kárpáti Gábor tagja a több szakmai szervezetnek is, pl.: Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége, Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara, Credit Management Szövetség, Joint Venture Szövetség, Export Kooperáció, Magyar Vállalkozók Üzlet Köre.
Dr. Kerekes György
Magyar Nemzeti Kereskedőház, vezérigazgató
1997 és 2003 között biológusként az ELTE TTK-n, majd az ELTE ÁJK-n tanult, ahol később környezetvédelmi szakjogász képesítést szerzett. Az Újpesti Önkormányzatnál töltött 1 éves hatósági munkát követően az ITD Hungary Euro Info Központjában dolgozott 2004 és 2007 között, majd a kereskedelemfejlesztési szervezetnél exporttal foglalkozó vezetőként maradt 2010-ig. Az ITD-HITA átalakulás után az új Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese lett. 2012-2013-ban a Századvég Gazdaságkutató üzletfejlesztési vezetője volt, majd visszatért a HITA-ba. 2013 novembere óta a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója.
Póka Valentin
Coface, kereskedelmi igazgató
Póka Valentin közel három éve vezeti a Coface hitelbiztosítási értékesítését kereskedelmi igazgatóként. Azt megelőzően a finanszírozási területen szerzett tapasztalatot; a Banco Primusnál két évig értékesítési igazgatói pozíciót töltött be, az MKB-Euroleasingnél pedig közel tíz éven át az üzletfejlesztésért volt felelős. Szakterülete az üzleti folyamatok optimalizálása, az üzleti stratégiák kidolgozása, és a működés-menedzsment. Diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte, angolul és németül beszél.
Raskó György
agrár közgazdász
Raskó György 1977-1983 között az Agrárgazdasági Kutatóintézet munkatársaként kezdi pályáját, majd 1983-1990 között Észak és Dél Amerika különböző oszágaiban (Mexikó, Kolumbia, Brazília) dolgozott kormánytanácsadóként. Magyarországra visszatérve először az FM privatizációs osztályát vezeti, majd 1991-től közigazgatási államtitkár. 1994-ben egyéni országgyűlési képviselő Győr-Sopron-Moson megyében. 1994-1998 között az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának tagja. 1998 után üzleti vállalkozások létrehozására koncentrál. Résztulajdonosa és ügyvezetője, illetve igazgatósági tagja több mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásnak (Csopak Holding Zrt., Lajoskomáromi Győzelem Kft. Raskó és Pap Kft., Ceres Zrt., Sága Foods Zrt., Agrogorzsa Zrt. Royal Tokaji Borászati Zrt.) A Firenzei Mezőgazdasági Akadémia levelező tagja. Tanít az ELTE Társadalomtudományi Intézetében, emellett rendszeresen publikál hazai és a külföldi médiában.
Sólyom Ferenc
az ASG Kft. ügyvezetője
Gépészmérnök, 1989-től az ASG Kft. vezetője. Karrierje kezdetén mint divízió igazgató dolgozott a Tatabányai Szénbányák Vállalatnál, majd 1993-tól, a kft. megalakulásától ügyvezetőként.
dr. Szabó László
Külügyminiszter-helyettes, államtitkár
Dr. Szabó László 1990-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd dolgozott az Egyetem Sebészeti Klinikáján. Gyógyszeripari pályáját 1993-ban kezdte az amerikai Eli-Lilly magyarországi leányvállalatánál. 1995 és 2004 között számos nemzetközi pozíciót töltött be a vállalatnál, dolgozott Angliában és Új-Zélandon. 2004-ben tért vissza ismét Magyarországra a hazai leányvállalat vezérigazgatójaként. 2007-től előbb az Egyesült Államokban a vállalat globális orvosi, törzskönyvezési és betegbiztonsági területének emberi erőforrás igazgatója, majd a kínai leányvállalat HR alelnöke lett. 2010 októbere és 2014 júniusa között a Teva Magyarország vezérigazgatója. 2014. július 1-jétől külgazdasági és külügyi államtitkár, 2014. október 1-jétől külgazdasági és külügyminiszter-helyettes, parlamenti államtitkár. Vállalkozásfejlesztői és szakmai-közéleti tevékenységéért 2013-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt elismerést.
dr. Szabó László
Exim Bankkapcsolatok és refinanszírozás, igazgató
Szakmai pályafutását a Magyar Hitel Bankban kezdte elemző közgazdászként, majd 4 éven keresztül volt az Inter-Európa Bank osztályvezetője illetve fiókigazgatója. 1994—2011 között a Raiffeisen Bank pécsi régiójának igazgatójaként vállalati és önkormányzati finanszírozás, illetve szervezetfejlesztés területén szerzett komoly tapasztalatot, melyet néhány éves vezető tanácsadói munka követett. 2013 óta az EXIM Bankkapcsolatok és refinanszírozás területének igazgatói feladatait látja el.
Trombitás Zoltán
ERSTE Bank, EU Iroda, vezető
Az Erste Bank EU Irodájának vezetője, a kkv-k számára elérhető vissza nem térítendő EU támogatások szakértője. Több mint 10 év tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozás területén. Korábban a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának munkatársa. Ezt megelőzően Németországban a Siemens konszern Global Procurement Office munkatársaként dolgozott.
A konferencia szakmai szerkesztője:
Csabai Károly
Csabai Károly, a HVG Hetilap pénzügyi és befektetési rovatának szerkesztője, Pulitzer-díjas újságíró
A budapesti közgazdaságtudományi egyetem pénzügy szakának elvégzését követően 1988-tól a Magyar Nemzeti Bank IMF-Világbank főosztályán dolgozott, majd 1989 végén újságírónak szegődött. Dolgozott országos napilapoknál – a Magyar Hírlapnál, a Népszabadságnál és a Világgazdaságnál –, a Figyelőnél és immár 16. éve a HVG-ben publikál. Számos külföldi képzésben vett részt, köztük a Reuters londoni központjában, az EBRD és a japán Nomura által szervezett kurzusokon. 2000-ben az USA hat városában tanulmányozhatta az amerikai társadalmat, 2005-ben pedig a HVG washingtoni tudósítójaként tevékenykedett. Jelenleg leginkább a monetáris politika, a bankrendszer kérdései, jelesül a private banking, valamint a tőzsdei és egyéb befektetések, köztük a kockázatitőke-ágazat érdeklik.

Fotók: Hernádi Levente

Helyszín és időpont

MOM Kulturális Központ

1124 Budapest, Csörsz utca 18.

2015. január. 28. 09.30


Részvételi feltételek

A szeminárium/konferencia részvételi díja 10000 Ft + 27% áfa/fő

A részvételi díj tartalmazza a vendéglátás díját.

Kedvezmények:
  • HVG-klubkártya tulajdonosok: -20%
  • Diákkedvezmény: -20%
  • Csoportos részvétel: 5 fő jelentkezése esetén, 1 főnek ingyenes belépést biztosítunk. Minden további résztvevő esetén -25% kedvezményt adunk. (Csoportos jelentkezés esetén egy, összevont számlát állítunk ki.)

A kedvezmények nem összevonhatók. Több kedvezmény esetén, a jelentkezők számára a legkedvezőbbet érvényesítjük.

Cégre szabott, kihelyezett képzések szervezését is vállaljuk.
Kérdéseivel forduljon Deli Diához (d.deli@hvg.hu)!

Lemondás:
Az eseményre való jelentkezés lemondása az esemény időpontja előtt legfeljebb 3 (három munkanappal, kizárólag írásban, a konferencia@hvg.hu e-mail címre eljuttatott levélben mondható le jogkövetkezmény nélkül. 3 (három) munkanapon belüli lemondás esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a szolgáltatónak megfizetni.


A programváltoztatás jogát fenntartjuk!